Máy bơm chân không cánh xoáy lốc

Máy bơm chân không chống cạn SCO 200MA

Công suất: 200W
H-max: 25 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.070.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO 300MA

Công suất: 300W
H-max: 30 m
Q-max: 2.2 m3/h
2.150.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO 400MA

Công suất: 400W
H-max: 35 m
Q-max: 2.2 m3/h
2.200.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO 600MA

Công suất: 600W
H-max: 40 m
Q-max: 3.3 m3/h
2.900.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO 800MA

Công suất: 800W
H-max: 45 m
Q-max: 3.6 m3/h
3.240.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-B200E

Công suất: 200W
H-max: 25 m
Q-max: 2 m3/h
1.760.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-B300E

Công suất: 300W
H-max: 30 m
Q-max: 2 m3/h
1.820.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-B400E

Công suất: 400W
H-max: 35 m
Q-max: 2 m3/h
1.940.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-B600E

Công suất: 600W
H-max: 40 m
Q-max: 3 m3/h
2.500.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-B800E

Công suất: 800W
H-max: 45 m
Q-max: 3.5 m3/h
2.750.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 200

Công suất: 200W
H-max: 30 m
Q-max: 2.5 m3/h
1.570.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 300

Công suất: 300W
H-max: 35 m
Q-max: 2.5 m3/h
1.660.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 400

Công suất: 400W
H-max: 40 m
Q-max: 2.5 m3/h
1.720.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 600

Công suất: 600W
H-max: 45 m
Q-max: 3.5 m3/h
2.200.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 800

Công suất: 800W
H-max: 50 m
Q-max: 4.0 m3/h
2.420.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 1100

Công suất: 1100W
H-max: 55 m
Q-max: 6.5 m3/h
3.020.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 1500

Công suất: 1500W
H-max: 65 m
Q-max: 7.0 m3/h
3.250.000 ₫

Máy bơm chân không giảm tiếng ồn Shirai JLm 470

Công suất: 470W
H-max: 35 m
Q-max: 2.5 m3/h
2.890.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo PKSm 60

Công suất: 370W
H-max: 38 m
Q-max: 2.4 m3/h
3.470.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo PKSm 80

Công suất: 750W
H-max: 66 m
Q-max: 3.0 m3/h
6.830.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar PS 370

Công suất: 370W
H-max: 38 m
Q-max: 2.4 m3/h
1.400.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar PS 750

Công suất: 750W
H-max: 66 m
Q-max: 3.0 m3/h
1.970.000 ₫

Sản phẩm bạn đã xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
0935263568