Máy bơm nước ly tâm hút nước bể ngầm

Máy bơm ly tâm đẩy cao Shirai JLm 114-200S

Công suất: 200W
H-max: 15 m
Q-max: 4.8 m3/h
1.740.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Shirai JLm 128-600S

Công suất: 600W
H-max: 20 m
Q-max: 6.0 m3/h
1.960.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Shirai JLm 158-800S

Công suất: 800W
H-max: 35 m
Q-max: 7.0 m3/h
2.540.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Shirai JLm 152-1100S

Công suất: 1100W
H-max: 30 m
Q-max: 14 m3/h
3.360.000 ₫

Máy bơm ITALY ly tâm Pedrollo CPm 130

Công suất: 370W
H-max: 22 m
Q-max: 4.8 m3/h
4.100.000 ₫

Máy bơm ITALY ly tâm Pedrollo CPm 158

Công suất: 750W
H-max: 34 m
Q-max: 5.4 m3/h
5.390.000 ₫

Máy bơm ITALY ly tâm Pedrollo CPm 170

Công suất: 1100W
H-max: 38 m
Q-max: 7.2 m3/h
8.550.000 ₫

Máy bơm ITALY ly tâm Pedrollo 4CRm 80-N

Công suất: 550W
H-max: 50 m
Q-max: 4.8 m3/h
6.290.000 ₫

Máy bơm ITALY ly tâm Pedrollo 5CRm 80-N

Công suất: 750W
H-max: 66 m
Q-max: 4.8 m3/h
7.190.000 ₫

Máy bơm ITALY ly tâm Pedrollo 4CPm 100-C

Công suất: 750W
H-max: 50 m
Q-max: 7.8 m3/h
6.700.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CPm 158

Công suất: 750W
H-max: 34 m
Q-max: 5.4 m3/h
2.300.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar MB 200

Công suất: 1500W
H-max: 42.1 m
Q-max: 9.6 m3/h
4.160.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar MB 300

Công suất: 2200W
H-max: 48.4 m
Q-max: 12 m3/h
4.490.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CB 100

Công suất: 750W
H-max: 38.5 m
Q-max: 4.5 m3/h
2.690.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CB 210

Công suất: 1500W
H-max: 56 m
Q-max: 7.5 m3/h
4.300.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CB 310

Công suất: 2200W
H-max: 62 m
Q-max: 9.0 m3/h
4.640.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CM 100

Công suất: 750W
H-max: 32.5 m
Q-max: 5.4 m3/h
2.060.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CM 100-N

Công suất: 750W
H-max: 32.5 m
Q-max: 5.4 m3/h
2.120.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CM 160

Công suất: 1100W
H-max: 39.3 m
Q-max: 6.6 m3/h
3.770.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CM 210

Công suất: 1500W
H-max: 44.1 m
Q-max: 7.2 m3/h
4.100.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CM 310

Công suất: 2200W
H-max: 54.5 m
Q-max: 7.2 m3/h
4.300.000 ₫

Sản phẩm bạn đã xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
0935263568