Máy bơm nước con lợn cho Gia đình

Máy bơm chân không chống cạn SCO JET-A750 MT

Công suất: 750W
H-max: 45 m
Q-max: 3.6 m3/h
3.150.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO JET-A1100 MT

Công suất: 1100W
H-max: 46 m
Q-max: 4 m3/h
3.550.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO JET-A1500 MT

Công suất: 1500W
H-max: 48 m
Q-max: 4.2 m3/h
4.040.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-N750JE

Công suất: 750W
H-max: 45 m
Q-max: 4 m3/h
2.720.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-N1100JE

Công suất: 1100W
H-max: 50 m
Q-max: 4 m3/h
3.240.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-N1500JE

Công suất: 1500W
H-max: 55 m
Q-max: 4 m3/h
3.920.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 120-400S

Công suất: 400W
H-max: 30 m
Q-max: 3.8 m3/h
2.130.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 132-600S

Công suất: 600W
H-max: 40 m
Q-max: 4.0 m3/h
2.340.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 132-800S

Công suất: 800W
H-max: 45 m
Q-max: 4.5 m3/h
2.520.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 135-1100S

Công suất: 1100W
H-max: 50 m
Q-max: 5.0 m3/h
2.890.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 159-1500S

Công suất: 1500W
H-max: 55 m
Q-max: 7.0 m3/h
3.600.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 1CX

Công suất: 370W
H-max: 32 m
Q-max: 3.6 m3/h
4.320.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 1BX

Công suất: 500W
H-max: 34 m
Q-max: 3.6 m3/h
4.640.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 1AX

Công suất: 600W
H-max: 43 m
Q-max: 3.6 m3/h
4.860.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 2CX

Công suất: 750W
H-max: 47 m
Q-max: 4.2 m3/h
5.400.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 2AX

Công suất: 1100W
H-max: 55 m
Q-max: 4.2 m3/h
6.620.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 3CL

Công suất: 1100W
H-max: 40 m
Q-max: 9.6 m3/h
11.090.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 3BL

Công suất: 1500W
H-max: 48 m
Q-max: 9.6 m3/h
11.500.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JCRm 1C

Công suất: 370W
H-max: 32 m
Q-max: 3.6 m3/h
5.800.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JCRm 2C

Công suất: 750W
H-max: 47 m
Q-max: 4.2 m3/h
6.680.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo PLURIJETm 4/80-N

Công suất: 550W
H-max: 50 m
Q-max: 4.8 m3/h
6.570.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo PLURIJETm 4/100-N

Công suất: 750W
H-max: 50 m
Q-max: 7.8 m3/h
7.730.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar CAM 100

Công suất: 750W
H-max: 47 m
Q-max: 3.6 m3/h
2.240.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar CAM 100-N

Công suất: 750W
H-max: 47 m
Q-max: 3.6 m3/h
2.300.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar JSWm-10M

Công suất: 750W
H-max: 47 m
Q-max: 4.2 m3/h
2.390.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar JSWm-3CL

Công suất: 1100W
H-max: 50 m
Q-max: 7.2 m3/h
3.770.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar JSWm-3BL

Công suất: 1500W
H-max: 58 m
Q-max: 7.2 m3/h
4.100.000 ₫

Máy bơm chân không họng súng Penstar CAB 200

Công suất: 1500W
H-max: 61 m
Q-max: 6.6 m3/h
4.400.000 ₫

Máy bơm chân không họng súng Penstar CAB 300

Công suất: 2200W
H-max: 63 m
Q-max: 8.4 m3/h
4.720.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Marquis MJm 103X

Công suất: 750W
H-max: 42 m
Q-max: 4.8 m3/h
1.930.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Marquis MJm 156

Công suất: 1100W
H-max: 42 m
Q-max: 5.0 m3/h
3.190.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Marquis MJm 201

Công suất: 1500W
H-max: 53 m
Q-max: 3.6 m3/h
3.350.000 ₫

Sản phẩm bạn đã xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
0935263568