Máy bơm tăng áp cho Nhà cao tầng và Nhà tắm

Máy bơm tăng áp Sakai SK-101

Công suất: 100W
H-max: 20 m
Q-max: 1.2 m3/h
1.130.000 ₫

Máy bơm tăng áp Sakai SK-125A

Công suất: 125W
H-max: 35 m
Q-max: 1.8 m3/h
1.370.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO QB-180M

Công suất: 180W
H-max: 25 m
Q-max: 2 m3/h
1.530.000 ₫

Máy bơm tăng áp ly tâm điện tử SCO CPM-200A

Công suất: 200W
H-max: 12 m
Q-max: 3.0 m3/h
1.930.000 ₫

Máy bơm tăng áp ly tâm điện tử SCO CPM-400A

Công suất: 400W
H-max: 15 m
Q-max: 4.0 m3/h
2.330.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 168A

Công suất: 168W
H-max: 22 m
Q-max: 1.8 m3/h
2.300.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 200A

Công suất: 200W
H-max: 25 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.390.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 280A

Công suất: 280W
H-max: 30 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.450.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 380A

Công suất: 380W
H-max: 32 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.500.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 480A

Công suất: 480W
H-max: 35 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.570.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 680A

Công suất: 680W
H-max: 45 m
Q-max: 3.8 m3/h
3.150.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 880A

Công suất: 880W
H-max: 50 m
Q-max: 3.8 m3/h
3.380.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 1100A

Công suất: 1100W
H-max: 55 m
Q-max: 6.3 m3/h
4.220.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 1500A

Công suất: 1500W
H-max: 60 m
Q-max: 6.6 m3/h
4.500.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời SCO JD-280A

Công suất: 280W
H-max: 30 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.780.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời SCO JD-380A

Công suất: 380W
H-max: 32 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.930.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời SCO JD-480A

Công suất: 480W
H-max: 35 m
Q-max: 2.0 m3/h
3.060.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời SCO JD-680A

Công suất: 680W
H-max: 40 m
Q-max: 3.8 m3/h
3.550.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời SCO JD-880A

Công suất: 880W
H-max: 45 m
Q-max: 4.0 m3/h
3.730.000 ₫

Máy bơm tăng áp ly tâm điện tử Samico SM-210EA

Công suất: 210W
H-max: 15 m
Q-max: 2.1 m3/h
2.540.000 ₫

Máy bơm tăng áp ly tâm điện tử Samico SM-410EA

Công suất: 410W
H-max: 20 m
Q-max: 4.7 m3/h
3.150.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Samico PSM-B150A

Công suất: 150W
H-max: 20 m
Q-max: 1.5 m3/h
2.160.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Samico PSM-B200A

Công suất: 200W
H-max: 25 m
Q-max: 2 m3/h
2.270.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Samico PSM-B300A

Công suất: 300W
H-max: 30 m
Q-max: 2 m3/h
2.330.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Samico PSM-B400A

Công suất: 400W
H-max: 35 m
Q-max: 2 m3/h
2.390.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Samico PSM-B600A

Công suất: 600W
H-max: 40 m
Q-max: 3 m3/h
3.060.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Samico PSM-B800A

Công suất: 800W
H-max: 45 m
Q-max: 3.5 m3/h
3.290.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 130A

Công suất: 130W
H-max: 30 m
Q-max: 2.0 m3/h
1.950.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 200A

Công suất: 200W
H-max: 30 m
Q-max: 2.5 m3/h
2.000.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 300A

Công suất: 300W
H-max: 35 m
Q-max: 2.5 m3/h
2.060.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 400A

Công suất: 400W
H-max: 40 m
Q-max: 2.5 m3/h
2.200.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 600A

Công suất: 600W
H-max: 45 m
Q-max: 3.5 m3/h
2.700.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 800A

Công suất: 800W
H-max: 50 m
Q-max: 4.0 m3/h
2.850.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 1100A

Công suất: 1100W
H-max: 55 m
Q-max: 6.5 m3/h
3.480.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 1500A

Công suất: 1500W
H-max: 65 m
Q-max: 7.0 m3/h
3.780.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử giảm tiếng ồn Shirai JLm 470A

Công suất: 470W
H-max: 35 m
Q-max: 2.5 m3/h
3.570.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời Shirai JLHm 250A

Công suất: 200W
H-max: 25 m
Q-max: 1.8 m3/h
3.780.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời Shirai JLHm 350A

Công suất: 300W
H-max: 30 m
Q-max: 2.0 m3/h
4.000.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời Shirai JLHm 450A

Công suất: 400W
H-max: 35 m
Q-max: 2.5 m3/h
4.240.000 ₫

Máy bơm tăng áp biến tần Shirai IJLm 400AP

Công suất: 400W
H-max: 35 m
Q-max: 2.3 m3/h
4.460.000 ₫

Máy bơm tăng áp biến tần Shirai IJLm 600AP

Công suất: 600W
H-max: 40 m
Q-max: 3.2 m3/h
5.120.000 ₫

Máy bơm tăng áp biến tần Shirai IJLm 800AP

Công suất: 800W
H-max: 45 m
Q-max: 3.5 m3/h
5.430.000 ₫

Máy bơm tăng áp Marquis MQS 137A

Công suất: 150W
H-max: 25 m
Q-max: 1.8 m3/h
1.390.000 ₫

Máy bơm tăng áp Marquis MQS 138A

Công suất: 370W
H-max: 30 m
Q-max: 1.8 m3/h
1.510.000 ₫

Sản phẩm bạn đã xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
0935263568