Tất cả sản phẩm

Rơ le điện tử chống cạn SCO KG1-1500S

Công suất: Tối đa 2200W
H-max: 0 m
Q-max: 0 m3/h
900.000 ₫

Rơ le điện tử chống cạn DSK-8

Công suất: Tối đa 1100W
H-max: 0 m
Q-max: 0 m3/h
550.000 ₫

Rơ le điện tử chống cạn Penstar DSK-3

Công suất: Tối đa 1100W
H-max: 0 m
Q-max: 0 m3/h
500.000 ₫

Rơ le điện tử chống cạn Penstar DSK-2

Công suất: Tối đa 1100W
H-max: 0 m
Q-max: 0 m3/h
500.000 ₫

Rơ le điện tử chống cạn Penstar DSK-1

Công suất: Tối đa 1100W
H-max: 0 m
Q-max: 0 m3/h
500.000 ₫

Máy bơm tăng áp Sakai SK-101

Công suất: 100W
H-max: 20 m
Q-max: 1.2 m3/h
1.130.000 ₫

Máy bơm tăng áp Sakai SK-125A

Công suất: 125W
H-max: 35 m
Q-max: 1.8 m3/h
1.370.000 ₫

Máy bơm tăng áp 24V mini SCO 15PB-55A

Công suất: 55W
H-max: 10 m
Q-max: 0.8 m3/h
1.080.000 ₫

Máy bơm tăng áp 24V mini SCO 15PB-55AT

Công suất: 55W
H-max: 10 m
Q-max: 0.8 m3/h
1.160.000 ₫

Máy bơm tăng áp 24V mini SCO 15PB-65A

Công suất: 65W
H-max: 12 m
Q-max: 0.9 m3/h
1.220.000 ₫

Máy bơm tăng áp 24V mini SCO 15PB-65AT

Công suất: 65W
H-max: 12 m
Q-max: 0.9 m3/h
1.280.000 ₫

Máy bơm tăng áp mini Westone WRS 15/90-Z-A

Công suất: 100W
H-max: 9 m
Q-max: 1.5 m3/h
950.000 ₫

Máy bơm tăng áp mini Westone WRS 15/120-Z-A

Công suất: 150W
H-max: 11 m
Q-max: 1.6 m3/h
1.080.000 ₫

Máy bơm tăng áp mini Westone WRS 20/130-Z-A

Công suất: 260W
H-max: 13 m
Q-max: 3.1 m3/h
1.530.000 ₫

Máy bơm tăng áp mini Samico SM 15/9-Z-G

Công suất: 100W
H-max: 9 m
Q-max: 1.5 m3/h
900.000 ₫

Máy bơm tăng áp mini Samico SM 15/11-Z-G

Công suất: 120W
H-max: 11 m
Q-max: 1.6 m3/h
1.040.000 ₫

Máy bơm tăng áp mini Samico SM 20/13-Z-G

Công suất: 260W
H-max: 13 m
Q-max: 3.1 m3/h
1.490.000 ₫

Máy bơm tăng áp mini Samico SM-110EA

Công suất: 110W
H-max: 9.5 m
Q-max: 2.1 m3/h
1.670.000 ₫

Máy bơm tăng áp ly tâm điện tử Samico SM-210EA

Công suất: 210W
H-max: 15 m
Q-max: 2.1 m3/h
2.540.000 ₫

Máy bơm tăng áp ly tâm điện tử Samico SM-410EA

Công suất: 410W
H-max: 20 m
Q-max: 4.7 m3/h
3.150.000 ₫

Máy bơm tăng áp ly tâm điện tử SCO CPM-200A

Công suất: 200W
H-max: 12 m
Q-max: 3.0 m3/h
1.930.000 ₫

Máy bơm tăng áp ly tâm điện tử SCO CPM-400A

Công suất: 400W
H-max: 15 m
Q-max: 4.0 m3/h
2.330.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO QB-180M

Công suất: 180W
H-max: 25 m
Q-max: 2 m3/h
1.530.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 168A

Công suất: 168W
H-max: 22 m
Q-max: 1.8 m3/h
2.300.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 200A

Công suất: 200W
H-max: 25 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.390.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 280A

Công suất: 280W
H-max: 30 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.450.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 380A

Công suất: 380W
H-max: 32 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.500.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 480A

Công suất: 480W
H-max: 35 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.570.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 680A

Công suất: 680W
H-max: 45 m
Q-max: 3.8 m3/h
3.150.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 880A

Công suất: 880W
H-max: 50 m
Q-max: 3.8 m3/h
3.380.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 1100A

Công suất: 1100W
H-max: 55 m
Q-max: 6.3 m3/h
4.220.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử SCO 1500A

Công suất: 1500W
H-max: 60 m
Q-max: 6.6 m3/h
4.500.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Samico PSM-B150A

Công suất: 150W
H-max: 20 m
Q-max: 1.5 m3/h
2.160.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Samico PSM-B200A

Công suất: 200W
H-max: 25 m
Q-max: 2 m3/h
2.270.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Samico PSM-B300A

Công suất: 300W
H-max: 30 m
Q-max: 2 m3/h
2.330.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Samico PSM-B400A

Công suất: 400W
H-max: 35 m
Q-max: 2 m3/h
2.390.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Samico PSM-B600A

Công suất: 600W
H-max: 40 m
Q-max: 3 m3/h
3.060.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Samico PSM-B800A

Công suất: 800W
H-max: 45 m
Q-max: 3.5 m3/h
3.290.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 130A

Công suất: 130W
H-max: 30 m
Q-max: 2.0 m3/h
1.950.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 200A

Công suất: 200W
H-max: 30 m
Q-max: 2.5 m3/h
2.000.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 300A

Công suất: 300W
H-max: 35 m
Q-max: 2.5 m3/h
2.060.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 400A

Công suất: 400W
H-max: 40 m
Q-max: 2.5 m3/h
2.200.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 600A

Công suất: 600W
H-max: 45 m
Q-max: 3.5 m3/h
2.700.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 800A

Công suất: 800W
H-max: 50 m
Q-max: 4.0 m3/h
2.850.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 1100A

Công suất: 1100W
H-max: 55 m
Q-max: 6.5 m3/h
3.480.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử Shirai JLm 1500A

Công suất: 1500W
H-max: 65 m
Q-max: 7.0 m3/h
3.780.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử giảm tiếng ồn Shirai JLm 470A

Công suất: 470W
H-max: 35 m
Q-max: 2.5 m3/h
3.570.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời SCO JD-280A

Công suất: 280W
H-max: 30 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.780.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời SCO JD-380A

Công suất: 380W
H-max: 32 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.930.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời SCO JD-480A

Công suất: 480W
H-max: 35 m
Q-max: 2.0 m3/h
3.060.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời SCO JD-680A

Công suất: 680W
H-max: 40 m
Q-max: 3.8 m3/h
3.550.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời SCO JD-880A

Công suất: 880W
H-max: 45 m
Q-max: 4.0 m3/h
3.730.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời Shirai JLHm 250A

Công suất: 200W
H-max: 25 m
Q-max: 1.8 m3/h
3.780.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời Shirai JLHm 350A

Công suất: 300W
H-max: 30 m
Q-max: 2.0 m3/h
4.000.000 ₫

Máy bơm tăng áp điện tử ngoài trời Shirai JLHm 450A

Công suất: 400W
H-max: 35 m
Q-max: 2.5 m3/h
4.240.000 ₫

Máy bơm tăng áp biến tần Shirai IJLm 400AP

Công suất: 400W
H-max: 35 m
Q-max: 2.3 m3/h
4.460.000 ₫

Máy bơm tăng áp biến tần Shirai IJLm 600AP

Công suất: 600W
H-max: 40 m
Q-max: 3.2 m3/h
5.120.000 ₫

Máy bơm tăng áp biến tần Shirai IJLm 800AP

Công suất: 800W
H-max: 45 m
Q-max: 3.5 m3/h
5.430.000 ₫

Máy bơm tăng áp Marquis MQS 137A

Công suất: 150W
H-max: 25 m
Q-max: 1.8 m3/h
1.390.000 ₫

Máy bơm tăng áp Marquis MQS 138A

Công suất: 370W
H-max: 30 m
Q-max: 1.8 m3/h
1.510.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO 200MA

Công suất: 200W
H-max: 25 m
Q-max: 2.0 m3/h
2.070.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO 300MA

Công suất: 300W
H-max: 30 m
Q-max: 2.2 m3/h
2.150.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO 400MA

Công suất: 400W
H-max: 35 m
Q-max: 2.2 m3/h
2.200.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO 600MA

Công suất: 600W
H-max: 40 m
Q-max: 3.3 m3/h
2.900.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO 800MA

Công suất: 800W
H-max: 45 m
Q-max: 3.6 m3/h
3.240.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO JET-A750 MT

Công suất: 750W
H-max: 45 m
Q-max: 3.6 m3/h
3.150.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO JET-A1100 MT

Công suất: 1100W
H-max: 46 m
Q-max: 4 m3/h
3.550.000 ₫

Máy bơm chân không chống cạn SCO JET-A1500 MT

Công suất: 1500W
H-max: 48 m
Q-max: 4.2 m3/h
4.040.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-B200E

Công suất: 200W
H-max: 25 m
Q-max: 2 m3/h
1.760.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-B300E

Công suất: 300W
H-max: 30 m
Q-max: 2 m3/h
1.820.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-B400E

Công suất: 400W
H-max: 35 m
Q-max: 2 m3/h
1.940.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-B600E

Công suất: 600W
H-max: 40 m
Q-max: 3 m3/h
2.500.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-B800E

Công suất: 800W
H-max: 45 m
Q-max: 3.5 m3/h
2.750.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-N750JE

Công suất: 750W
H-max: 45 m
Q-max: 4 m3/h
2.720.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-N1100JE

Công suất: 1100W
H-max: 50 m
Q-max: 4 m3/h
3.240.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Samico PSM-N1500JE

Công suất: 1500W
H-max: 55 m
Q-max: 4 m3/h
3.920.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 200

Công suất: 200W
H-max: 30 m
Q-max: 2.5 m3/h
1.570.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 300

Công suất: 300W
H-max: 35 m
Q-max: 2.5 m3/h
1.660.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 400

Công suất: 400W
H-max: 40 m
Q-max: 2.5 m3/h
1.720.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 600

Công suất: 600W
H-max: 45 m
Q-max: 3.5 m3/h
2.200.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 800

Công suất: 800W
H-max: 50 m
Q-max: 4.0 m3/h
2.420.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 1100

Công suất: 1100W
H-max: 55 m
Q-max: 6.5 m3/h
3.020.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 1500

Công suất: 1500W
H-max: 65 m
Q-max: 7.0 m3/h
3.250.000 ₫

Máy bơm chân không giảm tiếng ồn Shirai JLm 470

Công suất: 470W
H-max: 35 m
Q-max: 2.5 m3/h
2.890.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 120-400S

Công suất: 400W
H-max: 30 m
Q-max: 3.8 m3/h
2.130.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 132-600S

Công suất: 600W
H-max: 40 m
Q-max: 4.0 m3/h
2.340.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 132-800S

Công suất: 800W
H-max: 45 m
Q-max: 4.5 m3/h
2.520.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 135-1100S

Công suất: 1100W
H-max: 50 m
Q-max: 5.0 m3/h
2.890.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Shirai JLm 159-1500S

Công suất: 1500W
H-max: 55 m
Q-max: 7.0 m3/h
3.600.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo PKSm 60

Công suất: 370W
H-max: 38 m
Q-max: 2.4 m3/h
3.470.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo PKSm 80

Công suất: 750W
H-max: 66 m
Q-max: 3.0 m3/h
6.830.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 1CX

Công suất: 370W
H-max: 32 m
Q-max: 3.6 m3/h
4.320.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 1BX

Công suất: 500W
H-max: 34 m
Q-max: 3.6 m3/h
4.640.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 1AX

Công suất: 600W
H-max: 43 m
Q-max: 3.6 m3/h
4.860.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 2CX

Công suất: 750W
H-max: 47 m
Q-max: 4.2 m3/h
5.400.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 2AX

Công suất: 1100W
H-max: 55 m
Q-max: 4.2 m3/h
6.620.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 3CL

Công suất: 1100W
H-max: 40 m
Q-max: 9.6 m3/h
11.090.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JSWm 3BL

Công suất: 1500W
H-max: 48 m
Q-max: 9.6 m3/h
11.500.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JCRm 1C

Công suất: 370W
H-max: 32 m
Q-max: 3.6 m3/h
5.800.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo JCRm 2C

Công suất: 750W
H-max: 47 m
Q-max: 4.2 m3/h
6.680.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo PLURIJETm 4/80-N

Công suất: 550W
H-max: 50 m
Q-max: 4.8 m3/h
6.570.000 ₫

Máy bơm ITALY chân không Pedrollo PLURIJETm 4/100-N

Công suất: 750W
H-max: 50 m
Q-max: 7.8 m3/h
7.730.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar PS 370

Công suất: 370W
H-max: 38 m
Q-max: 2.4 m3/h
1.400.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar PS 750

Công suất: 750W
H-max: 66 m
Q-max: 3.0 m3/h
1.970.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar CAM 100

Công suất: 750W
H-max: 47 m
Q-max: 3.6 m3/h
2.240.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar CAM 100-N

Công suất: 750W
H-max: 47 m
Q-max: 3.6 m3/h
2.300.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar JSWm-10M

Công suất: 750W
H-max: 47 m
Q-max: 4.2 m3/h
2.390.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar JSWm-3CL

Công suất: 1100W
H-max: 50 m
Q-max: 7.2 m3/h
3.770.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Penstar JSWm-3BL

Công suất: 1500W
H-max: 58 m
Q-max: 7.2 m3/h
4.100.000 ₫

Máy bơm chân không họng súng Penstar CAB 200

Công suất: 1500W
H-max: 61 m
Q-max: 6.6 m3/h
4.400.000 ₫

Máy bơm chân không họng súng Penstar CAB 300

Công suất: 2200W
H-max: 63 m
Q-max: 8.4 m3/h
4.720.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Marquis MJm 103X

Công suất: 750W
H-max: 42 m
Q-max: 4.8 m3/h
1.930.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Marquis MJm 156

Công suất: 1100W
H-max: 42 m
Q-max: 5.0 m3/h
3.190.000 ₫

Máy bơm chân không đẩy cao Marquis MJm 201

Công suất: 1500W
H-max: 53 m
Q-max: 3.6 m3/h
3.350.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Shirai JLm 114-200S

Công suất: 200W
H-max: 15 m
Q-max: 4.8 m3/h
1.740.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Shirai JLm 128-600S

Công suất: 600W
H-max: 20 m
Q-max: 6.0 m3/h
1.960.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Shirai JLm 158-800S

Công suất: 800W
H-max: 35 m
Q-max: 7.0 m3/h
2.540.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Shirai JLm 152-1100S

Công suất: 1100W
H-max: 30 m
Q-max: 14 m3/h
3.360.000 ₫

Máy bơm ITALY ly tâm Pedrollo CPm 130

Công suất: 370W
H-max: 22 m
Q-max: 4.8 m3/h
4.100.000 ₫

Máy bơm ITALY ly tâm Pedrollo CPm 158

Công suất: 750W
H-max: 34 m
Q-max: 5.4 m3/h
5.390.000 ₫

Máy bơm ITALY ly tâm Pedrollo CPm 170

Công suất: 1100W
H-max: 38 m
Q-max: 7.2 m3/h
8.550.000 ₫

Máy bơm ITALY ly tâm Pedrollo 4CPm 100-C

Công suất: 750W
H-max: 50 m
Q-max: 7.8 m3/h
6.700.000 ₫

Máy bơm ITALY ly tâm Pedrollo 4CRm 80-N

Công suất: 550W
H-max: 50 m
Q-max: 4.8 m3/h
6.290.000 ₫

Máy bơm ITALY ly tâm Pedrollo 5CRm 80-N

Công suất: 750W
H-max: 66 m
Q-max: 4.8 m3/h
7.190.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CM 100

Công suất: 750W
H-max: 32.5 m
Q-max: 5.4 m3/h
2.060.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CM 100-N

Công suất: 750W
H-max: 32.5 m
Q-max: 5.4 m3/h
2.120.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CPm 158

Công suất: 750W
H-max: 34 m
Q-max: 5.4 m3/h
2.300.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CM 160

Công suất: 1100W
H-max: 39.3 m
Q-max: 6.6 m3/h
3.770.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CM 210

Công suất: 1500W
H-max: 44.1 m
Q-max: 7.2 m3/h
4.100.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CM 310

Công suất: 2200W
H-max: 54.5 m
Q-max: 7.2 m3/h
4.300.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CB 100

Công suất: 750W
H-max: 38.5 m
Q-max: 4.5 m3/h
2.690.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CB 210

Công suất: 1500W
H-max: 56 m
Q-max: 7.5 m3/h
4.300.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar CB 310

Công suất: 2200W
H-max: 62 m
Q-max: 9.0 m3/h
4.640.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar MB 200

Công suất: 1500W
H-max: 42.1 m
Q-max: 9.6 m3/h
4.160.000 ₫

Máy bơm ly tâm đẩy cao Penstar MB 300

Công suất: 2200W
H-max: 48.4 m
Q-max: 12 m3/h
4.490.000 ₫

Sản phẩm bạn đã xem

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
0935263568